เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. พอเพียง มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

2. วินัย มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

3. สุจริต มิติหลักธรรมทางศาสนา (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

4. จิตอาสา มิติหลักวิถีวัฒนธรรมไทย (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

5. กตัญญู มิติหลักวิถีวัฒนธรรมไทย (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

6. รายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยหลัก 3 มิติ 5 คุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

7. Infographic กิจกรรมต่างๆ ในแผนการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

 

องค์กรคุณธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประเมินองค์กรคุณธรรม กดดาวน์โหลดได้ที่นี่

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา กดดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

pod mod casinoslot bithewaymovie.com deneme bonusu veren siteler betpark giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bodrum escort gaziantep rus escort