เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

องค์กรคุณธรรม ศล. ประจำปี 2567

1. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ศล.

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศล. ปี 2567

3. ผลสำรวจการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ปี 2567

4. ตารางแผนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

5. ขอประกาศชมเชยข้าราชการที่รายงานข่าวอากาศได้ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาร้อยละ ๑๐๐ (รอบ 5 เดือน)

 

องค์กรคุณธรรม ศล. ประจำปี 2566

1. พอเพียง มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

2. วินัย มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

3. สุจริต มิติหลักธรรมทางศาสนา (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

4. จิตอาสา มิติหลักวิถีวัฒนธรรมไทย (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

5. กตัญญู มิติหลักวิถีวัฒนธรรมไทย (คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

6. รายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยหลัก 3 มิติ 5 คุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

7. Infographic กิจกรรมต่างๆ ในแผนการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

 

numara sorgulama bedava bonus casino siteleri bets10 casino siteleri 1xbet Deneme bonusu veren siteler canlı casino Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler dictate.ms casino siteleri betsat giriş deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler sweet bonanza 1xbet www.devyapi-is.org turcep.org casino siteleri bodrum escort Ümraniye escort Antep Escort Escort Mersin Antep Escort Gaziantep Escort