ภาพกิจกรรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564

 

14 กันยายน 2564

ประชุม"ประชุมเพื่อติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS)"

23 สิงหาคม 2564 ศล. เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน(After Action Review :AAR)

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2564

 9 สิงหาคม 2564  

ประชุมคณะทำงาน (กำหนดสถานการณ์สมมุติ) โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัย (ต่อเนื่อง)

6 สิงหาคม 2564

 

ประชุมคณะทำงาน (กำหนดสถานการณ์สมมุติ) โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัย 

 

13 กรกฎาคม 2564

ศล.เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการกองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

6 กรกฎาคม 2564 ศล.เข้าร่วมให้ความรู้แก่ กลุ่มมูลนิธิสื่อสร้างสุข
6 กรกฎาคม 2564

ศล.เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการกองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ”

18 มิถุนายน 2564

ศล.ร่วมกับททบ.5 ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน

18 มิถุนายน 2564

ศล. เข้าร่วมประชุม “การแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ประจำ"(ต่อเนื่อง)

16 มิถุนายน 2564

ศล. เข้าร่วมประชุม “การแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ประจำ"(ต่อเนื่อง)

15 มิถุนายน 2564

ศล. เข้าร่วมประชุม “การแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ประจำ”

31 พฤษภาคม 2564

ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ

28 พฤษภาคม 2564

ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานเขื่อนธาตุน้อย ครั้งที่1/2564 เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีตอนล่าง และร่วมวางแผนการควบคุม ปริมาณน้ำของเขื่อนธาตุน้อยในช่วงฤดูฝน

25 พฤษภาคม 2564

ศล. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี264

17 พฤษภาคม 2564

เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

7  เมษายน 2564

ติดตามเครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร และ อ.เลิงนกทาง จ.ยโสธร

5  เมษายน 2564

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ กองบิน21

26 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยา

26 มีนาคม 2564

ติดตามเครือข่ายอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

25 มีนาคม 2564

ติดตามเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด

22 มีนาคม 2564

ติดตามเครือข่ายฯจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

19 มีนาคม 2564

รร.ปทุมวิทยากร ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

17 มีนาคม 2564

คณะทำงานเครือข่ายฯ ศล. ลงพื้นที่ เครือข่ายฯอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

10  มีนาคม 2564

ประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดอุบลราชธานี

26  กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมความผาสุก ศล. ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2)

24  กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ
23  กุมภาพันธ์ 2564 นศ.แม่ฟ้าหลวงพรีเซ็นต์งาน ครั้งที่1
23  กุมภาพันธ์ 2564 มิสเตอร์เตือนภัย อุบลราชธานี
19 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการความผาสุก กิจกรรม Big Cleaning Day

ภาพกิจกรรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 

5  ธันวาคม  2563 ศล. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกฯ
5  ธันวาคม  2563 ศล. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
5  ธันวาคม  2563 ศล. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม
28  พฤศจิกายน  2563 ศล. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  
17  พฤศจิกายน  2563 ศล. จัดกิจกรรมความผาสุก
14 พฤศจิกายน 2563 ศล. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
30  ตุลาคม  2563 ศล. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
30  ตุลาคม  2563 ผอ.ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
23  ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
21  ตุลาคม  2563 ศล. ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21  ตุลาคม  2563 ศล. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
20  ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ศล.
20  ตุลาคม 2563 ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
25  กันยายน  2563 ศล. ศล. จัดประชุมคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน 
25  สิงหาคม  2563  ศล.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ Km
25  สิงหาคม  2563  ศล. ร่วมกิจกรรมบูรณาการเครือข่ายที่จังหวัดยโสธร
17  สิงหาคม  2563 ศล. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาฯ จังหวัดอุบลราชธานี
17  สิงหาคม  2563

ศล. เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17  สิงหาคม  2563

ศล. ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

7  สิงหาคม  2563

ผอ.ศล. ตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศล. 

29  กรกฏาคม  2563

ศล. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาฯ จังหวัดนครราชสีมา

23  กรกฎาคม  2563

ศล. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายพระพรชัยมงคล

13  กรกฎาคม  2563

ศล. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

10 กรกฎาคม 2563

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร ตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ศล.

10 กรกฎาคม 2563

ศล. จัดโครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน”

9 กรกฎาคม 2563

ท่านรอบ.และคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด

23 มิถุนายน 2563

เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนจังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ (สายที่ 2)

22  มิถุนายน  2563

ศล. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 78  ปี

19  มิถุนายน  2563

ศล. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาฯ จังหวัดยโสธร

2 มิถุนายน 2563

ศล.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

20  พฤษภาคม  2563

ศล. บริจาคสิ่งของ "ตู้ปันสุข"

28 กุมภาพันธ์  2563

ศล. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

26  กุมภาพันธ์  2563

ศล.  บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

14  กุมภาพันธ์  2563

ศล. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน

9-10 กุมภาพันธ์  2563

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเยี่ยมราชการ ส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคฯและพบปะเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน

8  กุมภาพันธ์  2563

ศล. ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

8  กุมภาพันธ์  2563

ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร เข้าตรวจราชการ และพบปะเยี่ยมเยือนเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเดชอุดม 

5  มกราคม  2563

ศล. ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง,ปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ

27  มกราคม  2563 ศล. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก
18  มกราคม  2563 ศล. ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี
16 มกราคม 2563 กิจกรรมความผาสุก ศล. ร่วมพิธีอาจาริยบูชาฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน
13 มกราคม 2563 กิจกรรม OPEN HOUSE ศล. ประจำปี 2563(ครั้งที่2)
11 มกราคม 2563 กิจกรรม OPEN HOUSE ศล. ประจำปี 2563(ครั้งที่1)
19  ธันวาคม  2562 ศล.ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน
11 ธันวาคม 2562 ศล. ออกติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด
5 ธันวาคม 2562 ผอ.ศล. และข้าราชการศล. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 
2 ธันวาคม 2562 คณะทำงานโครงการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนออกติดตามโครงการฯ
19  พฤศจิกายน  2562 ศล.จัดโครงการอบรมฯ
1  พฤศจิกายน  2562 ศล. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สอต.อำนาจเจริญ   
29  ตุลาคม  2562 ผอ.ศล. และคณะฯ ลงพื้นที่จ.ยโสธร เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
23  ตุลาคม  2562 ศล.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2562
17  ตุลาคม  2562 ศล. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล” ชิงถ้วยพระราชทาน
24 กันยายน 2562 ผอ.ศล. ออกสำรวจสถานะการณ์น้ำที่อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร
23  กันยายน  2562 ศล. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ เข้าศึกษาและดูงาน
21 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร ศึกษาดูงาน
20  กันยายน  2562 ศล. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
19  กันยายน  2562 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพภูมิอากาศต่อนายกรัฐมนตรี
19  กันยายน  2562  อธิบดีกรมอุตุฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ
17  กันยายน  2562 ศล. ร่วมกับคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
11  กันยายน  2562 ศล. พร้อมใจบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
11  กันยายน  2562 ศล. ออกสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
8  กันยายน  2562 นางอรนุช  ทองศรี นอต.ชก. ศล. ร่วมกับคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
8 กันยายน  2562 ศล. เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี
5  กันยายน  2562 ศล. บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
15  สิงหาคม  2562 ศล.จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการ
9  สิงหาคม  2562 ศล. เข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
12 สิงหาคม 2562 ศล. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562 ศล. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2562 ศล. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
28  กรกฎาคม  2562 ศล. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ.2562
22 กรกฎาคม 2562 ศล. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายพระชัยมงคล
19 กรกฎาคม 2562 ร้อยดวงใจ จากใจชาว ศล. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ท่าน ผอ.ปรเมศร์ อมาตยกุล
15 กรกฎาคม 2562 ผอ.ศล.เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 กรกฎาคม 2562 ศล.ร่วมกิจกรรมเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเดชอุดม
11 กรกฎาคม 2562 วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
28 มิถุนายน 2562 ศล. เข้าร่วมประชุมเวที”อุบลฮักแพง สานแรงร่วมใจ”
5 มิถุนายน 2562 โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562
22 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
4 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
3 พฤษภาคม 2562 ศล. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ เข้าศึกษาดูงาน
21 มีนาคม 2562 ผอ.ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี
6 - 7 มีนาคม 2562 ศล.ติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ จำนวน 9 เครือข่ายฯ ตามโครงการ “สร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่” 
22 กุมภาพันธ์ 2562 ศล. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
21 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ศล.และคณะ ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร และ จ.อำนาจเจริญ เพื่อประสานงานเพิ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาฯแห่งใหม่ 
19 กุมภาพันธ์ 2562 ศล.ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
7 กุมภาพันธ์ 2562 ศล. ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน”โฮมตุ้มกลุ่มอินทรีย์วิถีชาวบ้านสู่การพึ่งตนเอง”
29 มกราคม 2562 ศล. ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประสานงานเพิ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน แห่งใหม่ 
12 มกราคม 2562 ศล. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี พ.ศ. 2561

28 ธันวาคม 2561 ศล. มอบผักปลอดสารพิษที่ปลูกตามโครงการ”ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้” เป็นของขวัญปีใหม่
18 ธันวาคม 2561 ศล. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์29 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
23 ตุลาคม 2561 กิจกรรมน้อมเกล้ารำลึกวันปิยมหาราช 
21 กันยายน 2561 ศล. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนที่ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
4 กันยายน 2561 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ศล.
26 กรกฎาคม 2561 ศล. จัดกิจกรรม Big cleaning Day และกิจกรรมวันลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก 
26 กรกฎาคม 2561 ผอ.ศล.และคณะ เข้าร่วมประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมช่วยเหลืออุทกภัย สปป.ลาว 
7 กรกฎาคม 2561 ศล.ร่วมเป็นเกียรติในงานประชาสัมพันธ์ “โครงการไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018”
29 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมโครงการสัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน
17 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมอุตุนิยมวิทยาสัญจร ครั้งที่ 4/2561
9 พฤษภาคม 2561 ผอ.ศล.และคณะ ร่วมเดินทางออกเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
4 เมษายน 2561 กิจกรรมออกกำลังกาย
2 เมษายน 2561 ศล.ร่วมงานประเพณี "ฟังเทศน์มหาชาติ" ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
31 มีนาคม 2561 ศล.ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561
29 มีนาคม 2561 กิจกรรมอุตุนิยมวิทยาสัญจร ครั้งที่ 2/2561 
28 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมอุตุนิยมวิทยาสัญจร ครั้งที่ 1/2561
28 กุมภาพันธ์ 2561 ศล.ร่วมกิจกรรมโครงการงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
31 มกราคม 2561 ศล.ร่วมเดินทางเพื่อออกเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
11 มกราคม 2561 กิจกรรมรับนักอุตุนิยมวิทยาใหม่ ศล.

ประจำปี พ.ศ. 2560

12 กรกฎาคม 2560 ร่วมแรงร่วมพลังสร้างสรรค์งานของ ศล.
24 พฤศจิกายน 2560 ผอ.ศล. ร่วมประชุมสภากาแฟหน่วยงานราชการของจังหวัดอุบลราชธานี
28 กันยายน 2560 ศล. จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์
16 กันยายน 2560 ศล.ร่วมงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" จัดโดยกระทรวง ICT
3 กรกฎาคม 2560 ศล.ร่วมกิจกรรมงานตลาดความรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
4 กรกฎาคม 2560 ศล.ร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
27 มิถุนายน 2560 ศล.ร่วมกิจกรรมงาน วันอุบลเมืองสะอาด BIG CLEANING DAY
1 พฤษภาคม 2560 พิธีตักบาตรวันแรงงาน แรงงานอุบลรวมใจตามรอยพ่อ 1 พฤษภาคม 2560
25 เมษายน 2560 ศล.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
14 มีนาคม 2560 ผอ.ศล.ให้สัมภาษณ์สื่อไทยรัฐ 
23 กุมภาพันธ์ 2560 ศล.ร่วมประชุมสภากาแฟหน่วยงานราชการของจังหวัดอุบลราชธานี
11 กุมภาพันธ์ 2560 ศล.ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาที่วัดมหาวนาราม

ประจำปี พ.ศ. 2559

23 พฤศจิกายน 2559 ศล. รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมไพรพะยอม
20 พฤศจิกายน 2559 ศล. ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
14 ตุลาคม 2559 ศล.ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
11 ตุลาคม 2559  ศล.นำข้าราชการ สวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
17 สิงหาคม 2559 ศล. ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาและร่วมกิจกรรมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วัดพลแพน
5 พฤษภาคม 2559 ศล.นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล 
22 เมษายน 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจอากาศ เฝ้าระวัง และการพยากรณ์อากาศการบิน
19 เม.ย. 2559 ผอ.ศล.และข้าราชการ ศล. ร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
6 เมษายน 2559 ศล.นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
5 เมษายน 2559 ศล. ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
31 มีนาคม 2559  ผอ.ศล. ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
9 มีนาคม 2559 กิจกรรมเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
25 กุมภาพันธ์ 2559 ผอ.ศล. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสื่อไทยรัฐ และโสภณเคเบิ้ลทีวี 
11 กุมภาพันธ์ 2559 ศล. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ศล. ครั้งที่ 1/2559 เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะการตรวจอากาศการบิน
18 มกราคม 2559 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ ศล. ปี 2559
18 มกราคม 2559  ศล.เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี  
17 มกราคม 2559 ศล.เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ประจำปี พ.ศ. 2558

11 ธันวาคม 2558 ศล. ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
28 กรกฎาคม 2558 ศล. ร่วมรัฐพิธี ลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
27 กรกฎาคม 2558 ศล. ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ลด งด การใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
22 มิถุนายน 2558 กิจกรรม KM ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)"
11 มิถุนายน 2558 กิจกรรม KM ครั้งที่ 3/2558 เรื่อง "สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน"