เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Potential Base

5.1 KPI Potential Base (5.1)

โครงการ “พยากรณ์อากาศและแจ้ง เตือนภัยด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ”

5.1.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

5.1.1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(1)

5.1.1.3 อนุมัติโครงการฯ

5.1.1.4 ประชุมเตรียมความพร้อม

5.1.1.5 รายสรุปการจัดโครงการฯ

5.1.1.6 องค์ความรู้การพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภ

5.1.1.7 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

โครงการ “พัฒนาฐานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาเป็นรายอำเภอในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและ อำนาจเจริญ” (เป็นโครงการนำร่อง)

5.1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

5.1.2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(1)

5.1.2.3 อนุมัติโครงการฯ

5.1.2.4.รายงานการประชุมครั้งที่1

5.1.2.5.รายงานการประชุมครั้งที่2

5.1.2.6 รายงานผลการดำเนินโครงการ

5.1.2.7 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการ “สร้างเครือข่าย อุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการ วางแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่”

5.1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

5.1.3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(1)

5.1.3.3 อนุมัติโครงการฯ

5.1.3.4 สำรวจเครือข่าย

5.1.3.5 จัดกิจกรรมเพิ่มเครือข่าย

5.1.3.6 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1

5.1.3.7 ลงพื้นที่ครั้งที่ 2

5.1.3.8 ลงพื้นที่ครั้งที่ 3

5.1.3.9 ลงพื้นที่ครั้งที่ 4

5.1.3.10 รายงานสรุปโครงการ

โครงการ “อุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ”

5.1.4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

5.1.4.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน(1)

5.1.4.3 ขออนุมัติโครงการฯ

5.1.4.4 รายงานการประชุมครั้งที่ 1

5.1.4.5 หนังสือขออนุมัติเดินทางครั้งที่ 1

5.1.4.6 รายงานสรุปโครงการครั้งที่ 1

5.1.4.7 รายงานการประชุมครั้งที่ 2

5.1.4.8 หนังสือขออนุมัติเดินทางครั้งที่ 2 และ 3

5.1.4.9 รายงานสรุปโครงการครั้งที่ 2

5.1.4.10 รายงานการประชุมครั้งที่ 3

5.1.4.11 รายงานสรุปโครงการครั้งที่ 3

5.1.4.12 หนังสือขออนุมัติเดินทางครั้งที่ 4

5.1.4.13 รายงานสรุปโครงการครั้งที่ 4

5.1.4.14 สรุปผลโครงการฯ รวม

epoksi epoksi zemin kaplama numara sorgulama bedava bonus casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri 1xbet Deneme bonusu veren siteler canlı casino Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler dictate.ms casino siteleri betsat giriş deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler sweet bonanza 1xbet www.devyapi-is.org turcep.org casino siteleri bodrum escort Antep Escort Escort Mersin Antep Escort Gaziantep Escort