เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Functional base

1.1 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

1.2 ร้อยละความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลการตรวจอากาศ

1.3 ร้อยละของข่าวอากาศการบิน(METAR) ที่รายงานได้ทันภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที

1.4 ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะสั้น

 

Agenda base

2.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

 

Area base

-

 

Innovation Base

4.1 การพัฒนานวัตกรรม

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

Potential base

5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

pod mod casinoslot bithewaymovie.com deneme bonusu veren siteler betpark giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bodrum escort gaziantep rus escort