เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การตรวจอากาศด้วยเรดาร์

2. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง

3. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การพยากรณ์อากาศระยะสั้นและการเตือนภัย

4. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การวิเคราะห์แผนที่อากาศผิวพื้น

5. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การวิเคราะห์แผนที่ลมชั้นบน

6. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

7. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การผลิตแผนที่อากาศผิวพื้น

8. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานการรับ-ส่งข่าวพยากรณ์อากาศ

9. คู่มือการปฏิบัติงาน SOP การสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน

 

 

pod mod casinoslot bithewaymovie.com deneme bonusu veren siteler betpark giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bodrum escort gaziantep rus escort