ท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ทาง Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง https://www.facebook.com/ubonmet/ 

ข่าวพยากรณ์อากาศรายจังหวัด

ประกาศต่าง ๆ

คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วัน

คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย

สถิติผู้เยี่ยมชม

 counter easy hit

Facebook


ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ

 

ภาพถ่ายดาวเทียม

 

แผนที่อากาศผิวพื้น

 

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

 

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

 

เครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ

 

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ แบบจำลองลักษณะอากาศ

 

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา