พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

พยากรณ์อากาศ 7 วันรายจังหวัด

ประกาศต่าง ๆ

คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย

สถิติผู้เยี่ยมชม

อื่นๆ 

   
Facebook

ท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ทาง Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง https://www.facebook.com/ubonmet/

.

ขั้นตอนให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

.

ประกาศเตือนภัย

.

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

.

การจัดการความรู้

.

Infographic

.

Infographic

.

คาดหมายอุณหภูมิ

.

แผนที่โอกาสเกิดฝน

.

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

.

พยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข

.

ภาพถ่ายดาวเทียม

.

แผนที่อากาศผิวพื้น

.

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

.

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

.

เครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ

.

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

.

แผนที่หย่อมความกดอากาศต่ำ,พายุ

.

ดัชนีความแห้งแล้ง

.

ภาพเรดาร์ย้อนหลัง

.

.

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ใต้ฝั่งตะวันออก

ใต้ฝั่งตะวันตก

.