เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

           โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

                    -  โครงสร้างองค์กร

                    -  การจัดองค์กรในการดำเนินงาน

           อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

           สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

           กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

           ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)      

           นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

           แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

           คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

              - คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

             - คำสังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

              - คู่มือมาตรฐานการให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนยู์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

           สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)

           สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

           มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

           ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

  สัญญาอื่นๆ

  เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

 ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

 การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

           แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

           สรุปผลความพึงพอใจ

           สถิติผู้เข้าใช้บริการ

           กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น 

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

        -  ช่องทางการให้บริการ 

        -  ขั้นตอนการให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

        -  ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

        การจัดซื้อจัดจ้าง   

ร้องเรียนร้องทุกข์

        ร้องเรียนร้องทุกข์

ฐานความรู้ข้อมูลข่าวสาร

        พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

        คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารชองทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

        หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดพิมพ์

        หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ

        การเรียกค่าธรรมเนียม

        กำหนดประกาศประกวดราคา 

 

 

numara sorgulama bedava bonus casino siteleri bets10 casino siteleri 1xbet Deneme bonusu veren siteler canlı casino Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler dictate.ms casino siteleri betsat giriş deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler sweet bonanza 1xbet www.devyapi-is.org turcep.org casino siteleri bodrum escort Ümraniye escort Antep Escort Escort Mersin Antep Escort Gaziantep Escort