เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัดศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร

สถานที่ตั้ง : 72 ถนนสองนางสถิต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 042-631386 โทรสาร. 042-612009

2. สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด

2.1 กลุ่มงานตรวจอากาศ

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511210 โทรสาร. 043-522446

2.2 กลุ่มงานอากาศเกษตร

สถานที่ตั้ง : ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรสาร. 043-515406

3. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง : อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร. 045-202027

4. สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ

สถานที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร. 045- 612530

5. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

5.1 กลุ่มงานตรวจอากาศ

สานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 044-520638, 044-511016

5.2 กลุ่มงานอุทกวิทยา (ท่าตูม)

สถานที่ตั้ง : อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 โทร. 044-591133

5.3 กลุ่มงานอากาศเกษตร

สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 044-515709

6. สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์

6.1 กลุ่มงานตรวจอากาศ

สถานที่ตั้ง : ภายในบริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร. 044- 680130

6.2 กลุ่มงานอุทกวิทยา (นางรอง)

สถานที่ตั้ง : อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร. 044-657026

7. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

7.1 กลุ่มงานตรวจอากาศ

สถานที่ตั้ง : 916 ถนนเดชอุดม ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 044-274793, 044-258532 โทรสาร. 045-255841, 044-242033

7.2 กลุ่มงานอุทกวิทยา (โชคชัย)

สถานที่ตั้ง : อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 โทร. 044-491415

7.3 กลุ่มงานอากาศเกษตร (ปากช่อง)

สถานที่ตั้ง : ภายในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ้างแห่งชาติ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 30320 โทร. 044-322141

8. สถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร

สถานที่ตั้ง : ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045-756692

9. สถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ

สถานที่ตั้ง : ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร. 044-515709

10. ส่วนอากาศการบินจังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ตั้ง : ภายในบริเวณท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลมะอี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร. 043-519-886 ต่อ 7408

11. ส่วนอากาศการบินจังหวัดสุรินทร์

สถานที่ตั้ง : ภายในบริเวณท่าอากาศยานสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. -

12. ส่วนอากาศการบินจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง : ภายในบริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทร. -

13. ส่วนอากาศการบินจังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ตั้ง : ภายในบริเวณท่าอากาศยานนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 โทร. 044-258532

pod mod casinoslot bithewaymovie.com deneme bonusu veren siteler betpark giriş deneme bonusu veren siteler deneme bonusu casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bodrum escort gaziantep rus escort