เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาพกิจกรรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2566

 

 

27 ธันวาคม 2566

ศล. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2567

21 ธันวาคม 2566

ศล. กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สองฝั่งท่าอากาศยาน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

20 ธันวาคม 2566

ศล. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) เขื่อนธาตุน้อย ครั้งที่ 2/2566

18-19 ธันวาคม 2566

ผอ.ศล. และคณะออกตรวจราชการสถานีในสังกัดของ ศล.

19 ธันวาคม 2566

ศล. เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2566

13 ธันวาคม 2566

ศล.ร่วมกิจกรรมรณรงค์งดเผาตอฟาง และผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเครือข่ายฯ

13 ธันวาคม 2566

ศล. เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 6/2566

11 ธันวาคม 2566

ศล. บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับคณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทร์

6-8 ธันวาคม 2566

ผอ.ศล. และคณะออกตรวจราชการสถานีใน สังกัด ศล.

5 ธันวาคม 2566

ศล. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

1 ธันวาคม 2566

ศล.ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ขับเคลื่อนภาคเกษตรอีสานใต้ให้เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน”

28 พฤศจิกายน 2566

ศล. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล

27 พฤศจิกายน 2566

ศล. บรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ให้กับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

27 พฤศจิกายน 2566

ศล. เข้าประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 5/2566

27 พฤศจิกายน 2566

ผอ.ศล. เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมการพัฒนาเรียนโค้ดดิ้งเพื่อคุณภาพชีวิต Coding to Smart People

24 พฤศจิกายน 2566

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๖

24 พฤศจิกายน 2566

ศล.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวและการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ปี2566-2567จังหวัดอุบลราชธานี)

23 พฤศจิกายน 2566

ศล. เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินที่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ แบบที่ 18 ข/ค ครบ 1,000 ชั่วโมง

22 พฤศจิกายน 2566

ศล.เข้าร่วมประชุม สภากาแฟ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 9

21 พฤศจิกายน 2566

ศล. ประชุม “คณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖”

17 พฤศจิกายน 2566

ศล. จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY

16 พฤศจิกายน 2566

 ศล.เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “คดีภัยออนไลน์” 

15 พฤศจิกายน 2566

ผอ.ศล.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

13 พฤศจิกายน 2566

ผอ.ศล. ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร

3 พฤศจิกายน 2566

ศล. เข้าประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”

24 ตุลาคม 2566

ผอ.ศล. ประชุม “คณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖”

 23 ตุลาคม 2566

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

16 ตุลาคม 2566

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าพบผู้บังคับการกองบิน 21 และผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

13 ตุลาคม 2566

ศล.กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันนวมินมหาราช

12 ตุลาคม 2566

ผอ.ศล. เข้าพบผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี

11 ตุลาคม 2566

ศล. เข้าประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566

10 ตุลาคม 2566

ผอ.ศล.เดินทางเข้าพบ ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

9 ตุลาคม 2566

ข้าราชการและลูกจ้าง ศล.ให้การต้อนรับ นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

6 ตุลาคม 2566

ศล.เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 ตุลาคม 2566

ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 กันยายน 2566

ศล.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ ความช่วยเหลือประจำวัน

27 กันยายน 2566

ศล.เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 กันยายน 2566

 

ศล. เข้าประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566

26 กันยายน 2566

ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2566

25 กันยายน 2566

งานมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยน้องพี่ ศล.”

20 กันยายน 2566

ศล. เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เพื่อติดตามสถานการณ์และการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล

16 กันยายน 2566

ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

7 กันยายน 2566

ศล. บรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหาร

6 กันยายน 2566

ศล. บรรยายให้ความรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภูมิศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 5 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

18 สิงหาคม 2566

ศล. จัดแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำ 2566

12 สิงหาคม 2566

 ศล.ประชุม “เตรียมการรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

12 สิงหาคม 2566

ศล. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

10 สิงหาคม 2566

ศล. เข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนลือคำหาญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

28 กรกฎาคม 2566

ศล.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

27 กรกฎาคม 2566

ศล.จัดกิจกรรม“Big Cleaning Day “ จิตอาสา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

27 กรกฎาคม 2566

ศล. ร่วมกิจกรรม ถวายสังฆทาน เทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

27 กรกฎาคม 2566

ศล.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

25 กรกฎาคม 2566

ศล. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2566

21 กรกฎาคม 2566

ศล. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 4/2566

19 กรกฎาคม 2566

ผอ.ศล. ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

17 กรกฎาคม 2566

ศล. ออกติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาอำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม จังยโสธร และอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

14 กรกฎาคม 2566

ศล. ลงพื้นที่เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกดำนา อำเภอเดชอุดม ปี 2566

13 กรกฎาคม 2566

ศล. ออกติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2

12 กรกฎาคม 2566

ศล. ออกติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ,เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  

11 กรกฎาคม 2566

ศล. ออกติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

4 กรกฎาคม 2566

ศล. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 3/2566

29 มิถุนายน 2566

ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566

27 มิถุนายน 2566

ศล.เข้าร่วมการตรวจสอบภายในด้านมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน

27 มิถุนายน 2566

ศล.เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (๋JIC)กับหน่วยงานภายนอก

26 มิถุนายน 2566

ศล. เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ปี 2566

22 มิถุนายน 2566

ศล. ลงเครือข่ายฯโรงสีชุมชนอำเภอกุดชุม และเครือข่ายฯชาวนาคุณธรรมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

21 มิถุนายน 2566

ศล. ลงพื้นที่ เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อำเภอเดชอุดม ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

21 มิถุนายน 2566

ศล. เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

14 มิถุนายน 2566

ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประธานเขื่อนธาตุน้อย

13 มิถุนายน 2566

กิจกรรม"รักใคร่ผูกพัน สัมพันธ์ ศล." ออกเยี่ยมและมอบทุนเพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายให้กับนายเสกสรร สิทธิจินดา พนักงานขับรถยนต์

6 มิถุนายน 2566

ศล.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลก

3 มิถุนายน 2566

ศล. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

3 มิถุนายน 2566

ศล.ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

3 มิถุนายน 2566

ศล. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

31 พฤษภาคม 2566

ประชุม “คณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี เละนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ “”

22 พฤษภาคม 2566

ศล.ประชุมเกี่ยวกับ “การดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างน้ำฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

19 พฤษภาคม 2566

ศล. เข้าร่วมกิจกรรม ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น

19 พฤษภาคม 2566

ศล.เข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day“

5 พฤษภาคม 2566

ศล. ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566

26 เมษายน 2566

ศล.เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2566

25 เมษายน 2566

ศล. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

7 เมษายน 2566

ศล. เข้าร่วมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6 เมษายน 2566

ศล.เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

5 เมษายน  2565

ศล. สรงน้ำพระสืบสานประเพณีสงกรานต์

31 มีนาคม 2566

ศล. ออกติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน

24 มีนาคม 2566

ศล.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566

24 มีนาคม 2566

ศล.ออกติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

23 มีนาคม 2566

ศล.ออกติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด และ อ.คง จ.นครราชสีมา 

23 มีนาคม 2566

ศล. เข้าร่วมอบรม 1212 ETDA Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์

21 มีนาคม 2566

ศล. ออกติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน

21 มีนาคม 2566

ศล. ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

16 มีนาคม 2566

ศล. เข้าประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานการศึกษาแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำมูล

16 มีนาคม 2566

ศล.ออกติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน

14 มีนาคม 2566 ศล. เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับบจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
14 มีนาคม 2566 ศล. เข้าประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล
9 มีนาคม 2566 ศล.เข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566”
6 มีนาคม 2566 ศล.โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันธรรมสวนะ และทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา
2 มีนาคม 2566 ศล.เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566
1 มีนาคม 2566 ศล.เข้าร่วมพิธีทำบุญ "วันครบรอบ 22 ปี ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
24 กุมภาพันธ์ 2566 ศล.ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
22 กุมภาพันธ์ 2566 ศล.จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY
22 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุม “คณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี เละนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖"
16 กุมภาพันธ์ 2566 ศล. เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามแผนกิจกรรมความผาสุก
15 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมประชุม "ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM๒.๕)"
14 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
14 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี
14 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับคณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างโนนสวางเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.ศล.ตรวจเยี่ยมสถานี
27 มกราคม 2566 ศล.รับมอบดอกป๊อปปี้จากกลุ่มแม่บ้านกองบิน21อุบลราชธานี
25 มกราคม 2566 ผอ.ศล.ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด
25 มกราคม 2566 ประชุม "คณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี เละนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖"
24 มกราคม 2566 ผอ.ศล.ตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด
14 มกราคม 2566 ศล.เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566”
11 มกราคม 2566 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)เขื่อนธาตุน้อย ครั้งที่ 2/2565
numara sorgulama bedava bonus casino siteleri bets10 casino siteleri 1xbet Deneme bonusu veren siteler canlı casino Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler dictate.ms casino siteleri betsat giriş deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler sweet bonanza 1xbet www.devyapi-is.org turcep.org casino siteleri bodrum escort Ümraniye escort Antep Escort Escort Mersin Antep Escort Gaziantep Escort