เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาพกิจกรรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2565

29 ธันวาคม 2565 ศล.ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี เละนายอำเภอ ประจำเดือนรันวาคม ๒๕๖๕
23 ธันวาคม 2565 ศล.เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
21 ธันวาคม 2565 ศล.เข้าร่วม พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565  ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
16 ธันวาคม 2565 ศล.ประชุม “เตรียมการรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
7 ธันวาคม 2565 "ศล. เข้าร่วมประชุมจัดทำระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ”
5 ธันวาคม 2565 "ศล. เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”
30 พฤศจิกายน 2565 "ศล.เข้าร่วมร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ”
29 พฤศจิกายน 2565 "ศล.เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ.2565 - 2566 ”
28 พฤศจิกายน 2565 "ศล.เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565”
28 พฤศจิกายน 2565 "ศล.ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดยโสธร”
23 พฤศจิกายน 2565 "ศล.ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ในการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40”
23 พฤศจิกายน 2565 "ศล.เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู (Kick Off) เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)”
21 พฤศจิกายน 2565 "ศล.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่และพิธีการ ในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40”
18 พฤศจิกายน 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล”
18 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม Big Cleaning Day”

2 พฤศจิกายน 2565

ศล.เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ"ช้อปของเด่น กินของดีที่มาระแม ครั้งที่ 10"

2 พฤศจิกายน 2565

ศล.เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับและรักษาความปลอดภัยผู้แทนพระองค์

31 ตุลาคม 2565

ศล.เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับและรักษาความปลอดภัยผู้แทนพระองค์”
27 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลครั้งที่ 5/2565”
23 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน ”วันปิยมหาราช”
13 ตุลาคม 2565 ศล. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
11 ตุลาคม 2565 ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5/2565
11 ตุลาคม 2565 ศล.ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออาหารสด มอบให้แด่รถเคลื่อนที่ของ นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ชร (เค เยาวราช) จิตอาสา เพื่อปรุงอาหารแจกให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
11 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่วนปฏิบัติการ ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 (ต่อเนื่อง)
9 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ เตรียมการ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี
8 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมเตรียมการ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
8 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่วนปฏิบัติการ ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 (ต่อเนื่อง)
7 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมพิธีเลี้ยงพระเพลพร้อมปรึกษาหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
6 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่วนปฏิบัติการ ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 ครั้งที่ 1
4 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย จ.อุบลราชธานี
3 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย และให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบ VDO Conference
1 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
1 ตุลาคม 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 กันยายน 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และเตรียมรับสถานการณ์พายุโนรู
27 กันยายน  2565 ประชุม “คณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4/2565”
27 กันยายน  2565 เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยจาก “พายุโนรู”
20 กันยายน  2565 ศล.ตรวจเยี่ยมเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
20 กันยายน  2565 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าใน พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3/2565
20 กันยายน  2565 ศล.เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2565
13 กันยายน 2565 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าใน พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 2/2565
10 กันยายน 2565 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร เข้าศึกษาดูงาน
9 กันยายน  2565 เดินทางไปราชการตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด กลุ่มงานอากาศเกษตรร้อยเอ็ด ส่วนอากาศการบินร้อยเอ็ด และสถานีอุตุนิยมวิทยายโสธร
8 กันยายน  2565 ศล.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าใน พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2565
2  กันยายน  2565 ศล.เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
29 สิงหาคม 2565 เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าตันน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ในหัวข้อ “การปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
26 สิงหาคม 2565 เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
24 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 3/2565
24 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565
12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
11 สิงหาคม 2565 ศล.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
4 สิงหาคม 2565 บรรยายให้ความรู้อุตุนิยมวิทยากรแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
2 สิงหาคม 2565 ออต.ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเครือข่ายนาแปลงใหญ่ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา ในการเป็นต้นแบบการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปประยุกต์ใช้เพื่อวานแผนการทำเกษตรกรรมในพื้นที่
2 สิงหาคม 2565 ออต.ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงสาธิตการทำนาโยนกลุ่มเครือข่ายนาแปลงใหญ่ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ของกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา
31 กรกฎาคม 2565 รอว.ตรวจราชการ สอต.ศรีสะเกษ และ สอต.อุบลราชธานี
 30 กรกฎาคม 2565 รอว.ตรวจราชการ สอต.ยโสธร และสอต.ร้อยเอ็ด
 29 กรกฎาคม 2565 รอว.ตรวจราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาอำนาจเจริญ และ มุกดาหาร
 28 กรกฎาคม 2565 ศล.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18  กรกฏาคม 2565 ประชุมเปิดกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ประจำพื้นที่ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๒๑ และประจำพื้นที่ เชื่อนสิรินธร
11กรกฎาคม 2565 ประชุม “เตรียมการรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
8 กรกฎาคม 2565 วิทยากร เพื่อบรรยาย สาธิต และนำกลุ่มฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อวิชา “การเฝ้าระวัง วิเคราะห์ความเสี่ยงและการแจ้งเตือนภัย”
23 มิถุนายน 2565 ประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด
23 มิถุนายน 2565 กิจกรรม“Big Cleaning Day“ เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี
21 มิถุนายน 2565 ศล.ให้ความรู้เรื่องอุตุนิยมวิทยากับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565
20 มิถุนายน 2565 ศล. เข้าประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี
16 มิถุนายน 2565 ผอ.ศล. และคณะตรวจเยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัด
10 มิถุนายน 2565 ติดตามเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน อำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านบัวงาม
7 มิถุนายน 2565 ผอ.ศล. เข้าร่วมประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ร่วมกับ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ผ่านระบบ VDO Conference
2 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรม“Big Cleaning Day “จิตอาสากรมอุตุนิยมวิทยา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
30 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรม”โครงการทำดีด้วยใจ”เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว "
29 พฤษภาคม 2565  ศล. ร่วมเสวนา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ "คนแม่มูล ร่วมเกื้อกูล รับอุทกภัย"
24 พฤษภาคม 2565  ศล. เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ปี 2565
20 พฤษภาคม 2565  ศล. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)เขื่อนธาตุน้อย ครั้งที่ 1/2565
12 พฤษภาคม 2565  ติดตามเครือข่ายจังหวัดยโสธร(เพิ่มเติม)
11 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความผาสุก เนื่องในวันวิสาขบูชา 2565
11 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
10 พฤษภาคม 2565  ติดตามเครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทาและอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
20 มีนาคม 2565  ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่รับผิดชอบของศล.
18 มีนาคม 2565 ผอ.ศล. เยี่ยมสถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี
16 มีนาคม 2565 ติดตามเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
15 มีนาคม 2565 ติดตามเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด
14 มีนาคม 2565  นางอรนุช ทองศรี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับคณะจิตอาสา 904 และมณฑลทหารบกที่ 22 รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24 กุมภาพันธ์ 2565  ศล. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
12 มกราคม 2565  เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลครั้งที่ 1/2565
5 มกราคม 2565 ศล.ประชุมตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล "แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปี 2565

numara sorgulama bedava bonus casino siteleri bets10 casino siteleri 1xbet Deneme bonusu veren siteler canlı casino Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler dictate.ms casino siteleri betsat giriş deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler sweet bonanza 1xbet www.devyapi-is.org turcep.org casino siteleri bodrum escort Ümraniye escort Antep Escort Escort Mersin Antep Escort Gaziantep Escort