เมนูหลัก

▼ อุตุนิยมวิทยาการบิน

▼ พยากรณ์อากาศประจำวัน

▼ พยากรณ์อากาศรายจังหวัด

▼ พยากรณ์อากาศ 7 วัน

▼ ประกาศต่าง ๆ

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

▼ คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

▼ อื่นๆ

รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

คาดหมายอุณหภูมิ

แผนที่โอกาสเกิดฝน

พยากรณอากาศเชิงตัวเลข

ภาพถ่ายดาวเทียม

แผนที่อากาศผิวพื้นวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

แผนที่หย่อมความอากาศต่ำกำลังแรงและพายุ

ดัชนีความแห้งแล้ง

แผนที่ลุ่มแม่น้ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาพกิจกรรมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564

 

28 ธันวาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนธาตุน้อยครั้งที่ 2/2564"

19 ธันวาคม 2564

ศล.ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯพาเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะ"

10 ธันวาคม 2564

ประชุมรับทราบบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"

03 ธันวาคม 2564

ศล. จัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

03 ธันวาคม 2564

ศล. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล

30 พฤศจิกายน 2564

ศล.ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว จังหวัดอุบลราชธานี

19 พฤศจิกายน 2564

ศล.ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯพาเข้าวัดทุกวันธรรมสวนะ"

18 พฤศจิกายน 2564

“ศล. ร่วมต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ของศูนย์ข้าว”

10 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

28 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี"

28 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔"

18 ตุลาคม 2564

เข้าร่วมประชุม "ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี"

18 ตุลาคม 2564

ร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย(วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)”

15 ตุลาคม 2564

ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและรมว.ดศ.เข้าตรวจเยี่ยมการบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

12 ตุลาคม 2564

สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติ

08 ตุลาคม 2564

ประชุม"ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนตุลาคม 2564"

14 กันยายน 2564

ประชุม"ประชุมเพื่อติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS)"

23 สิงหาคม 2564

ศล. เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน(After Action Review :AAR)

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2564

 9 สิงหาคม 2564

 

ประชุมคณะทำงาน (กำหนดสถานการณ์สมมุติ) โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัย (ต่อเนื่อง)

6 สิงหาคม 2564

 

ประชุมคณะทำงาน (กำหนดสถานการณ์สมมุติ) โครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีอุทกภัย 

 

13 กรกฎาคม 2564

ศล.เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการกองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดอุบลราชธานี 

6 กรกฎาคม 2564

ศล.เข้าร่วมให้ความรู้แก่ กลุ่มมูลนิธิสื่อสร้างสุข

6 กรกฎาคม 2564

ศล.เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการกองอำนวยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ”

18 มิถุนายน 2564

ศล.ร่วมกับททบ.5 ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน

18 มิถุนายน 2564

ศล. เข้าร่วมประชุม “การแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ประจำ"(ต่อเนื่อง)

16 มิถุนายน 2564

ศล. เข้าร่วมประชุม “การแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ประจำ"(ต่อเนื่อง)

15 มิถุนายน 2564

ศล. เข้าร่วมประชุม “การแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ประจำ”

31 พฤษภาคม 2564

ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ

28 พฤษภาคม 2564

ศล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานเขื่อนธาตุน้อย ครั้งที่1/2564 เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีตอนล่าง และร่วมวางแผนการควบคุม ปริมาณน้ำของเขื่อนธาตุน้อยในช่วงฤดูฝน

25 พฤษภาคม 2564

ศล. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี264

17 พฤษภาคม 2564

เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

7  เมษายน 2564

ติดตามเครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร และ อ.เลิงนกทาง จ.ยโสธร

5  เมษายน 2564

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ กองบิน21

26 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยา

26 มีนาคม 2564

ติดตามเครือข่ายอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

25 มีนาคม 2564

ติดตามเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด

22 มีนาคม 2564

ติดตามเครือข่ายฯจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

19 มีนาคม 2564

รร.ปทุมวิทยากร ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

17 มีนาคม 2564

คณะทำงานเครือข่ายฯ ศล. ลงพื้นที่ เครือข่ายฯอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

10  มีนาคม 2564

ประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดอุบลราชธานี

26  กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมความผาสุก ศล. ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 2)

24  กุมภาพันธ์ 2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ

23  กุมภาพันธ์ 2564

นศ.แม่ฟ้าหลวงพรีเซ็นต์งาน ครั้งที่1

23  กุมภาพันธ์ 2564

มิสเตอร์เตือนภัย อุบลราชธานี

19 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการความผาสุก กิจกรรม Big Cleaning Day

 

numara sorgulama bedava bonus casino siteleri bets10 casino siteleri 1xbet Deneme bonusu veren siteler canlı casino Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler dictate.ms casino siteleri betsat giriş deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu veren siteler sweet bonanza 1xbet www.devyapi-is.org turcep.org casino siteleri bodrum escort Ümraniye escort Antep Escort Escort Mersin Antep Escort Gaziantep Escort