ข่าวพยากรณ์อากาศรายจังหวัด

ประกาศต่าง ๆ

คาดหมายลักษณะอากาศ 1 เดือน

คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย

สถิติผู้เยี่ยมชม

อื่นๆ 

Facebook

ท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ทาง Facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง https://www.facebook.com/ubonmet/

.

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

.


ประกาศเตือนภัย

.


เรดาร์ตรวจฝนระบุอำเภอ

.


แผนที่เตือนภัยพายุ

.


ดัชนีความแห้งแล้ง

.


Infographic

.


Infographic

.

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร

.

ภาพถ่ายดาวเทียม

.

แผนที่อากาศผิวพื้น

.

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม

.

เครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

.

เครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ

.

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

.

แบบจำลองลักษณะอากาศ

.

แผนที่โอกาสเกิดฝน

.

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ใต้ฝั่งตะวันออก

ใต้ฝั่งตะวันตก

.