***"นักศึกษา ม.อุบลราชธานี ดูงาน ศล."***


  

 

 

 

 


***"ศล.ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง 11)"***


   ศล. รายงานสภาพอากาศสดผ่านสถานีวิทยุ NBT ช่อง 11

ท่านสามารถติดตามรับชมได้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. และ ในวันอาทิตย์ เวลา 16.00 น.

 

 

 

 


***"ผอ.ศล. และคณะ ออกตรวจราชการ 17-19 ต.ค.61"***


เมื่อวันที่ 17-19  พฤษภาคม 2561 นายธนาวุฒิ  ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะซึ่งประกอบด้วย  นายวรศักดิ์  สำเริง ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายดำรงค์ หล่อพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายเรวัต โตกพุดซา ผู้อำนวยการส่วนตรวจพยากรณ์อากาศการบิน นางอรนุช ทองศรี รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ น.ส.ชนนิกานต์ ทองละมุล  เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน ออกพื้นที่ตรวจราชการสถานีอุตนิยมวิทยา และสถานีฝน พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนข้าราชการ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์  ร้อยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหาร โดยมีข้าราชการประจำแต่ละสถานีให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นและพร้อมเพรียง

 

 


***" พิธีทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2561  (ศล.)"***


วันนี้   (12 ส.ค. 61) เมื่อเวลา 06.00น.นางทัศนีย์ ศิริยม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวอุษณีย์ แจ้งคล้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาววรัญรดา แก่นบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 


 

**พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561**


วันนี้   (28 ก.ค. 61) เวลา 07.00น. นายธนาวุฒิ  ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะซึ่งประกอบด้วย  นายดำรงค์ หล่อพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายธันยนันท์ สิริชาติธรรมโชติ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศฯ นายวิชัย หาญชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายเรวัต  โตกพุดซา  รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมทั้งข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมประกอบ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้