*** ร่วมแรงร่วมพลังสร้างสรรค์งานของ ศล. ***


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการและลูกจ้างชาว ศล. ได้ร่วมแรงรวมพลังกันเตรียมแปลงเพาะปลูก"ดอกดาวเรือง" ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาว ศล.

ศล.ได้ร่วมกิจกรรมงานตลาดความรู้วิทยาศาสตร์ ปี2560

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-15.30น. ศล.ได้ร่วมกิจกรรมงานตลาดความรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประจำปี 2560 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.ศล. และข้าราชการ ศล.  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย ผอ.ศล. พร้อมทั้งข้าราชการ ศล.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เวลา 08.00น. วันที่ 25 เมษายน 2560  ณ หอประชุมไพรพยอม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ผอ.ศล.นำข้าราชการ ร่วมพิธ๊ถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า" และงาน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560"

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 ผอ.ศล.นำข้าราชการ ร่วมพิธ๊ถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า" และงาน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560" โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี 

วันอุบลเมืองสะอาด BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 4

เมื่อเวลา 08.00 น.วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายวรศักดิ์ สำเริง ผอ.ฝส.รรก.ผอ.ศล. พร้อมทั้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ศล.ร่วมกิจกรรมงาน วันอุบลเมืองสะอาด BIG CLEANING DAY ครั้งที่ 4  ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี