***"เวทีอุบลฮักแพง สานแรงรวมใจ @NBT11 *****


***"ศล.ศล. เยี่ยมชมกิจการ บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด อุบลราชธานี "*** มาตรฐานยิ่งกว่ามาตรฐาน *****


***"ศล. Kick Off โครงการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย"***

เมื่อวันที่ 23  มกราคม 2562  เวลา 14.30 น. นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  หลังจากนั้นคณะทำงานโครงการปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ได้ให้ความรู้เรื่องขยะประเภทต่างๆ  ปัญหาการกำจัดขยะ ผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าราชการและลูกจ้างของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมใจกันเริ่มลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม


***"ศล. ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ปี62)"*** 


***"ศล. ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ปี62)"***