โยธาฯ พัฒนาศล.

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มี.ค. 60 ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย ผอ.ศล. พร้อมทั้งข้าราชการและลูกจ้างศล. ได้ร่วมกันพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ ในบริเวณบ้านพักฯ โดยได้รับการสนับสนุนรถกระเช้า จาก อบต.หนองกินเพล
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

ศล.ประชุมสัมนากรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. พ.ศ.2559 ศล.ประชุมสัมนากรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน

 

ผอ.ศล. และข้าราชการ ศล. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ นายเกรียงศักดิ์ เกตุอินทร์ ผอ.สพ.ศล.

วันที่ 8 พ.ย.59 เวลา 19.00 น. ผอ.ศล. และข้าราชการ ศล. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ นายเกรียงศักดิ์ เกตุอินทร์ ผอ.สพ.ศล.

และได้เป็นผู้แทนผู้แทนกรมอุตุมอบเงินสวัสดิการ โดยมีคู่สมรสนายเกรียงศักดิ์ เป็นผู้รับมอบ  

ผอ.ศล. ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผอ.ศล. ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วัดมหาวนาราม
พระอารามหลวง จ.อุบลฯ เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59 เวลา 14.00 น.

ผอ.ศล. นำข้าราชการ สวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 59 ผอ.ศล. นำข้าราชการ สวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว