***" พิธีทำบุญตักบาตร 12 สิงหาคม 2561  (ศล.)"***


วันนี้   (12 ส.ค. 61) เมื่อเวลา 06.00น.นางทัศนีย์ ศิริยม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวอุษณีย์ แจ้งคล้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาววรัญรดา แก่นบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 


 

**พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561**


วันนี้   (28 ก.ค. 61) เวลา 07.00น. นายธนาวุฒิ  ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะซึ่งประกอบด้วย  นายดำรงค์ หล่อพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ นายธันยนันท์ สิริชาติธรรมโชติ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศฯ นายวิชัย หาญชัย ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายเรวัต  โตกพุดซา  รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน พร้อมทั้งข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมประกอบ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


***"พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร 28 กค.61"***


วันนี้   (28 ก.ค. 61) เวลา 06.00น.นายวรศักดิ์  สำเริง ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ  นายประเสริฐ ปุราถานัง ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศการบิน นางทัศนีย์ ศิริยม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  นางอรนุช ทองศรี รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ พร้อมด้วยข้าราชการศล.  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 


**ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการไปรษณียบัตรทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018**


p>

 


**ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561**


p>