ข้อมูลพยากรณ์อากาศอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จากแบบจำลองลักษณะอากาศ 

 

ผอ.ศล.ร่วมพิธีปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทาน

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.59 ผอ.ศล.ร่วมพิธีปลูกต้นไม้สมุนไพรพระราชทาน พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูรฯ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 71 ปี 9 มิ.ย.59

 

ศล.ประชุมสัมนากรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. พ.ศ.2559 ศล.ประชุมสัมนากรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระดับหน่วยงาน

 

ผอ.ศล. และข้าราชการ ศล. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ นายเกรียงศักดิ์ เกตุอินทร์ ผอ.สพ.ศล.

วันที่ 8 พ.ย.59 เวลา 19.00 น. ผอ.ศล. และข้าราชการ ศล. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ นายเกรียงศักดิ์ เกตุอินทร์ ผอ.สพ.ศล.

และได้เป็นผู้แทนผู้แทนกรมอุตุมอบเงินสวัสดิการ โดยมีคู่สมรสนายเกรียงศักดิ์ เป็นผู้รับมอบ  

ผอ.ศล. ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผอ.ศล. ร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ วัดมหาวนาราม
พระอารามหลวง จ.อุบลฯ เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59 เวลา 14.00 น.