***"กิจกรรมรับนักอุตุนิยมวิทยาใหม่ ศล."***


กิจกรรมรับนักอุตุนิยมวิทยาใหม่ ศล.  จำนวน 16 คน


***"คลินิคสัญจรการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561"***


ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธาน เปิดโครงการ "คลินิคสัญจรการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการ ศล. ซึ่งมีนางสาวผุสดี คงสมบูรณโชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน  2560 ณ ห้องประชุมผาแต้ม  โดยมีข้าราชการ ศล.เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง


*****สร้างคนสร้างงาน กระทรวงดิจิทัลทำได้*****


*****สร้างคนสร้างงาน กระทรวงดิจิทัลทำได้*****
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมคณะเป็นตัวแทนกระทรวง ในการเปิดงานและปิดงาน "หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)" ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอาย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


***31ปี สปข.2 สื่อสารสร้างสุขสู่ปวงชน***


เมื่อ 09.00น. วันที่ 17 สิงหาคม 2560  ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย  ผอ.ศล. ได้มอบหมายให้ นายวรศักดิ์ สำเริง ผอ.ฝส./รรก.ผอ.ศล.  พร้อมคณะฯ ร่วมงาน "31ปี สปข.2 สื่อสารสร้างสุขสู่ปวงชน" ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต2 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 


*** ศล. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร​ะเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา***


เมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย (ผอ.ศล.) ได้มอบหมายให้ นายวรศักดิ์ สำเริง ผอ.ฝส./รรก.ผอ.ศล. นำข้าราชการศล. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปร

มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลอุบลราชธานี โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี