พยากรณ์อากาศรายจังหวัด
คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วัน
ข่าวประจำถิ่น
ประกาศฤดูต่างๆ
แบบจำลองลักษณะอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม

 

ธันวาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556

เดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ในบางวัน ส่วนบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง แต่ในบางช่วงอาจมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะดังกล่าวทำให้ อากาศเริ่มอุ่นขึ้นและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกิอบทั่วไปในตอนเช้า ส่วนมากในครึ่งแรกของเดือน โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริมาณฝนรวมจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย


*** ข้อควรระวัง ***

เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน
ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

 

Cumberland hotel in London
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด